Ontwerp klimaat robuust busstation Eindhoven

  • VOORTGANG 100% 100%

Busstation, KnoopXL, Eindhoven

September 2020 – januari 2021

Master studio project Klimaat adaptieve stad

Na een uitgebreide analyse van de huidige situatie en het KCAP-ontwikkelingsplan, zijn de kansen voor een busterminal ontwerpend uitgewerkt. De busterminal is van groot belang voor de gehele herontwikkeling van KnoopXL, omdat deze fungeert als knooppunt voor het regionale openbaar vervoer en als entree voor nationale en internationale bezoekers van de stad.
Het ontwerp van de busterminal is gebaseerd op de bevindingen in de Dashboard-ontwikkeling met UrbanLabs en is onlosmakelijk verbonden met een ontwikkeld watermasterplan van het stadsdeel. Westelijke bouwclusters van het stationsgebied zullen hun regenwater naar het stationsgebied afvoeren, terwijl het station de ultieme kans heeft om regenwater te vieren door directe ervaring in het ontwerp te implementeren.
De technische aspect van het busvervoer en de bevinding van een omgekeerde kegelconstructie vormen de basis van het uitgewerkte ontwerp. Deze bouwtypologie zorgt voor een ruimtelijke ervaring op perronniveau, voldoende grond voor grote bomen om te groeien, en gaten voor verticale verbindingen. Op maaiveldniveau is een uitgebalanceerde mix van verharding, groen, en watertracés aanwezig om de plek tot een echte entree en verblijfsplek te maken. De beleving van water is vanaf het begin belangrijk geweest, daarom is water aanwezig op perrons en op het stationsplein, waardoor een route ontstaat van element naar element, om uiteindelijk uit te komen op de nieuwe Fellenoord Boulevard.
Met dit ontwerp is de technische haalbaarheid van een ondergrondse busterminal bewezen en zijn kwalitatieve openbare plekken, zichtbaar regenwatersysteem en grote groenelementen versterkt. Ik zie het ontwerp een eerste poging is om de mogelijkheden van een dergelijk project te verkennen. Het zou kunnen fungeren als een model dat bijdraagt aan de discussie over hoe en of dit type oplossing kan worden geïmplementeerd om huidige problemen en toekomstige ambities op te lossen.

In het rapport (engels) wordt uitgebreider ingegaan op afzonderlijke elementen.

CONCEPT DIAGRAM