AFSTUDEERPROJECT MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM LIGHTHOUSE KARATARA

PROJECT INFORMATIE

De opdrachtgever

Dit project is een initiatief van een nederlands stel die samen de non-profit organisatie GoodNewsZuidAfrika in het leven hebben geroepen. Zij zijn specifiek actief in het landelijk gebied rond Karatara en hebben de visie om in Karatara hun basis te positioneren, doormiddel van een eigen gebouw. Het gebouw moet een middel worden om de community te dienen, ze omschrijven zelf hun visie als volgt:

De problematiek in ons werkgebied, het plattelandsgebied rondom Knysna, is complex. De dorpen, vanuit de historie armebosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. Door ons te richten op de kinderen en jeugd van deze dorpen proberen we dit negatieve levenspatroon te doorbreken. Ons doel is dat de kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst.

De ontwerpvraag

De opdrachtgever wil een multifunctioneelcentrum neerzetten met een aantal duidelijke hoofd- en nevenfuncties. Het gebouw moet de organisatie en de beheerder zelf kunnen huisvesten, dit betekent een kantoorruimte en een beheerderswoning. Tevens moet er plaats zijn voor andere organisaties om gebruik te maken van het gebouw als uitvalsbasis. De organisatie heeft als hoofddoel naschoolse activiteiten te organiseren en op lange termijn ook jongeren kampen en eventueel conferenties. Het project moet ook gedragen worden door de community, want het gaat uiteindelijk om de connectie met het dorp. Daarom moet er gekeken worden op welke manier en tot in hoeverre dat kan in de uitvoering van het project.