Masterplan Smeetsland Rotterdam

  • VOORTGANG 100% 100%

Smeetsland, Rotterdam

Februari 2020 – juni 2020

Master studio project Experimentele woningbouw

Dit project is genomineerd voor Best UUA Master Project 

Met het stedenbouwkundig studio project is een masterplan voor het Rotterdamse Smeetsland ontwikkeld. Alvorens is onderzoek gedaan naar experimentele woningbouw en de omgeving van de wijk. Om de traditionele sociale problemen van een Zuid-Rotterdamse wijk op te vangen is de sociale cohesie een hoofdthema geworden in het ontwerpvraagstuk. Naar aanleiding van het boek De Stoep is de zone tussen het publieke en private domein, de transitiezone, een kapstok geworden waaraan het ontwerp is opgehangen. 

Het framewerk van het masterplan is gevormd uit de analyse van de bebouwde omgeving. Hoofdlijnen zijn ontstaan uit het aansluiting van belangrijke kruispunten rond het plangebied. Hieruit ontstaan twee pleinen die fungeren als ontmoetingsplek op wijkniveau. Door heel het plan heen zijn verschillende stedelijke ‘huiskamers’ en andere plaatsen voor ontmoeting te vinden op verschillende schaalniveaus. Bij de grotere publiek ruimten zijn kleinschalige voorzieningen geplaatst om ontmoeting nog meer aan te moedigen en een levendige buurt te creëren. 
De hoogte en de densiteit van de bebouwde omgeving in het plangebied loopt als een gradiënt van west naar oost.
In de openbare ruimte is nadrukkelijk rekening gehouden met de weerbaarheid van de stad, door het implementeren van wadi’s en groenstructuur. De transitiezone speelt in het publieke domein ook een belangrijke rol in de vorm van korte voortuinen en buiten ruimten op hoogte. 

ANALYSE

CONCEPT DIAGRAMMEN