Ontwerp

PvE

Elk ontwerp start met een PvE, zo ook dit project. Hierboven staat het blokkenschema weergeven van de functies die aanwezig moeten zijn en de ruimte die de functie nodig heeft is vertaald naar de grootte van het blok. Hoofdfunctie is de grote zaal, dit is uiteindelijk waar de organisatie zijn activiteiten kan houden. Deze moet ook naar buiten uit te breiden zijn in het geval van grote aantallen mensen. Verder moet de beheerder op het zelfde kavel wonen, slaapplek zijn voor eventuele weekend-activiteiten, voldoende bergruimte, kantoren voor de organisatie(s) en alles wat automatisch bij deze functies hoort. Bibliotheek is toegevoegd als kans voor de organisatie om de kinderen extra leeromgeving te kunnen bieden.

Visie

De hoofdvisie is ontwikkeld na gesprekken met de organisatie enhet bezoek aan de locatie. In het ontwerp staat veiligheid, duurzaamheid en voorbeeldfunctie centraal. Op duurzaamheid wordt op de pagina Duurzaamheid verder in gegaan. Met voorbeeldfunctie wordt bedoeld dat het gebouw de community een voorbeeld laat zien op het gebied van bouw en duurzaamheid.

Uitleg veiligheid

Veiligheid is een vaag begrip en zeker om dat praktisch toe te passen in een gebouwontwerp. Veiligheid is meer dan camera’s en wordt vaak gedefinieerd als een gevoel. Hoe breng je een gevoel van veiligheid in een gebouw die bedoelt is voor een grotere groep mensen. Na onderzoek is er het volgende uit gekomen: Veiligheid wordt gecreerd door een juiste balans van toezicht, samenzijn als groep en openheid/transparantie.

Eerste schetsen

In de eerste schetsen is veiligheid het eerste uitgangspunt geweest. Vanuit een veiligheidsstandpunt is er veel overzicht en is er een intuitief een middelpunt waar mensen zich kunnen ‘groeperen’. Ook is een harde scheiding van buiten-binnen een intuitief natuurlijke reactie op veiligheid. In het eerste onwerp is bijna letterlijk een slakkenhuis te zien, waar veel kenmerken te vinden zijn van veiligheid. Het tweede ontwerp is wat losser en is al een beetje geprobeerd de context van het dorp te intergreren.

Context dorp in ontwerp

Na dat het onwerp in de context van veiligheid een bepaalde vorm heeft aangenomen, is er ook nog het dorp waarin het ontwerp straks geplaatst gaat worden. Vanwege de grote openheid in de dorpstructuur is deze structuur zoveel mogelijk in balans met veiligheid gebracht in het gebouwontwerp. Hierbij zijn letterlijke maten uit het dorp genomen en geintergreerd in de plattegrond.

Eerste schetsontwerp

In het eerste schetsontwerp is structuur met het uitgewerkte programma volledig samengevoegd.

Definitief schetsontwerp

Na wat aanpassingen is er een definitief schetsontwerp uitgekomen welke wordt verder ontwikkeld. Grootste verandering is het kantoorblok, welke nu een fysieke entree vormt doormiddel van zijn positionering. 

Openbaar – semi-openbaar – privé bouwblokken

In het MFC komen uiteindelijk twee compleet openbare gebouwen; de grote zaal en de launch/kantine + bibliotheek. De beheerderswoning is prive. Alle overige bouwblokken zijn alleen voor een bepaalde groep bereikbaar.

Orientatie

De orientatie van de bouwblokken is over het algemeen altijd naar binnen gericht, maar kent een paar uitzonderingen. De beheerderswoning heeft ook een orientatie naar buiten, de kantoren hebben zicht op de entree en de lounge heeft een uitbreiding naar buiten.

Verkeer

De verkeersruimte is automatisch gesitueerd aan de binnenkant van de bouwblokken

Openbaar – privé overdekte buitenruimte

De verkeersruimte zorgt automatisch voor een openbaar toegankelijke ruimte, maar er bestaat een uitzondering bij de beheerderswoning. Deze krijgt prive ruimte op het dek.

Veilige schil / lamellen

Omdat veiligheid de belangrijkste rol heeft in het ontwerp, maar gepaard gaat met de open context van het dorp, is er gekozen voor een lamellen systeem aan de buitengevel. Hierdoor is het gebouw één geheel, omsloten maar wel met zicht van binnen naar buiten en andersom. Het voordeel van het systeem is dat men de gevel kan sluiten en zo is het gevoel van veiligheid te beïnvloeden op de situatie. Bij de beheerderswoning zijn de lamellen naar binnen gehaald om zo fysiek te laten zien dat de beheerder met één been in het MFC staat en de andere in het dorp.

Materialisatie visie

Omdat het gebouw zoveel mogelijk geintergeerd moet worden in de community is er voor gekozen om locale materialen te gebruiken. Er zijn 3 soorten materialen uit het dorp gehaald: 1. steen/stucwerk 2. hout 3. golfplaat. Deze materialen kunnen in het dorp vertaald worden naar ras, groep en/of stand. Omdat het MFC voor iedereen een thuis hoort te zijn en de groeperingen in het dorp al goed gemixt zijn, is er gekozen om alle drie de materialen te gebruiken.

Materialisatie verwerking

Om de materialisering in de visie toe te passen is er gekozen om materialen consistent toe te passen vooral op basis van orientatie. Als eerste is er golfplaat toegepast op de delen van het gebouw waar openheid belangrijk is. Dit zijn de binnengevels en gevels aan orientatie punten. Golfplaat is hier toegepast omdat dit transparant te verkrijgen is. De buitengevels zijn worden gestuct om zo het gebouw zo veel mogelijk te intergreren in het dorpsdeel waar het gebouw geplaatst wordt. De overige zijden worden met hout bekleed.

Gevelfragmenten

In de gevelfragmenten is te zien hoe de materialen zijn toegepast op de verschillende georienteerde gevels. Ook de lamellen die staan voor de veilige schil speelt een belangrijke rol in de buitengevel.

Ontwerp binnenplein

Het binnenplein is uiteindelijk het middelpunt van het hele ontwerp en is doeltreffend ingericht. Sport brengt bij elkaar en zeker in Zuid-Afrika, daarom is er gekozen voor een klein sportveld in het middelpunt. Dit kan voor allerlei activiteiten gebruikt worden. Er is een extentie van de grote zaal, welke dient als overloop of als buitenpodium. Verder zijn er speel- en zitruimtes gecreëerd en zijn deze zo veel mogelijk overdekt doormiddel van bomen.

Ontwerp kavel

Het kavel is zoveel mogelijk in de trand van het dorp gehouden en dat vraagt om een bepaalde soberheid in het ontwerp. Alleen het hoognodige is toegepast, zoals parkeerplaatsen en een groot sportveld. Maar toch is het kavel veel meer dan het lijkt, kijk bij Duurzaamheid voor de op het eerste gezicht verborgen functie.