Model Ragettaanlage, München

  • VOORTGANG 100% 100%
Ragetta anlage, München Juni 2017 In opdracht van Behnisch architekten

Tijdens mijn stage in München is er onder andere door mij gewerkt aan een conceptueel voorstel voor de vernieuwing van de oude olympische ragetta anlage in München.